گواهینامه CE برای آسانسور و اجزای ایمنی آن

توجه : درستی و اعتبار اطلاعات بیان شده در این صفحه از وب سایت نوبل سرتیفیکیشن، با مراجعه به بخش بالابر ها از صفحه وظایف تولید کنندگان در مورد اخذ مجوز CE اروپا بروی محصول و همچنین صفحه مربوط به بالابرها یا Lifts ، در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا ، قابل کنترل و راستی آزمایی است .

دایرکتیو مربوط به الزامات استاندارد CE برای بالابرها یا Lifts به شماره 2014 / 33 / EU که بوسیله پارلمان اروپا تدوین و انتشار یافته ، بیان کننده جزییات مربوط به نیازمندیهای ضروری است که باید بوسیله "نصب کننده بالابر" یا "تولید کننده اجزای ایمنی بالابر" رعایت شوند تا دریافت گواهینامه سی ای اروپا بروی یک بالابر و یا اجرای ایمنی آن ، امکانپذیر گردد .

 

 

دایرکتیو مربوط به دریافت گواهینامه CE بالابرها یا Lifts به شماره 2014/33/EU برای چه محصولاتی کاربرد دارد؟

 • بالابرهایی که بصورت دائم برای ساختمان ها و یا محل های در حال ساخت ، خدمت رسانی می نمایند ، و

 • بالابرهایی که برای حمل اشخاص و یا کالاها مورد استفاده قرار می گیرند .

 • اجزای ایمنی (safety components) بکار رفته در بالابرهایی که ویژگیهای بالا را دارند و در پیوست شماره III دایرکتیو بالابرها ، فهرست گردیده اند .


دایرکتیو مربوط به اخذ گواهینامه CE بالابرها یا Lifts به شماره 2014/33/EU برای چه محصولاتی کاربرد ندارد؟

 • بالابرهایی که سرعت آنها پایین تر از 0.15 متر بر ثانیه باشد .

 • آسانسورها (Hoist) های مربوط به محل های ساخت و ساز

 • مسیرهای کابلی ، شامل نوع خاصی از راه آهن که از شیب های با زاویه تند بسمت بالا و پایین حرکت می کند و واگن ها توسط طناب فلزی قوی کشیده می شوند .

 • بالابرهای خاصی که برای مقاصد نظامی یا پلیسی ، طراحی و احداث می شوند .

 • وسایل بالابری که از طریق آن عملیات کاری انجام می شود .

 • چرخنده های گیربکسی مورد استفاده در معادن

 • وسایل بالابری که برای بلند کردن هنرمندان هنگام اجرای نمایش های هنری در نظر گرفته شده است .

 • وسایل بالابری که به وسایل حمل و نقل متصل شده اند .

 • وسایل بالابری که به ماشین آلات متصل شده اند و بطور ویژه برای دسترسی به ایستگاههای کاری شامل نگهداری و بازرسی نقاط ویژه در ماشین آلات، مورد نظر هستند .

 • قطارهای دارای پین و دندانه

 • پله برقی ها

 • مسیر های پیاده روی مکانیکی


برای اخذ مجوز CE، بالابرها باید با چه نیازمندیهای ایمنی و سلامتی مطابقت داشته باشند ؟

نیازمندیهای بیان شده در پیوست شماره یک (Annex I) از دایرکتیو بالابرها یا EU-33-2014

استانداردهای هماهنگ شده (هارمونایز) اروپایی نیز ، نیازمندیهای فنی ویژه هر گروه از آسانسورها و یا قطعات ایمنی بالابرها را مشخص می نمایند.


نقش ارگان مطلع اروپایی (NB) در دریافت گواهینامه CE برای بالابرها

بر پایه الزامات دایرکتیو بالابرها، فعالیت های ارزیابی انطباق برای اخذ مجوز CE برای بالابرها ، باید بوسیله یک ارگان مطلع (NB) اروپایی انجام شود .


امکان درج کد چهار رقمی ارگان مطلع اروپایی (NB) ، در کنار نشان سی ای (CE) برای بالابرها و اجزای ایمنی بالابرها ،

فقط زمانی که نهاد صدور گواهینامه CE ، ارزیابی انطباق و صدور گواهینامه بالابر را بر پایه یکی از این روش ها انجام داده باشد :


تنظیم اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC برای قرار دادن نشان CE روی بالابر یا قطعه ایمنی بالابر

پس از اخذ مجوز CE بوسیله ارگان مطلع (notified body) اروپایی ، نصب کننده بالابر یا تولید کننده اجزا یا قطعه ایمنی بالابر ، باید اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا یا EU Declaration of Conformity یا D.O.C را به این منظور که اظهار نماید که "مسئولیت اطمینان یافتن  از انطباق محصول با دایرکتیو بالابرها، بصورت انحصاری بعهده خود ایشان است" ، تنظیم نماید .

تنظیم نمودن اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا یا EU Declaration of Conformity یا D.O.C برای اخذ مجوز CE ، یک الزام قانونی است.


محتوای اظهاریه انطباق اتحادیه اروپا یا DOC

 • جزییات مربوط به نصب کننده بالابر یا تولید کننده قطعه ایمنی بالابر از جمله نام و آدرس، توضیح درباره بالابر یا قطعه ایمنی بالابر

 • جزییات نوع (تیپ)، سری ها و شماره سریال (و آدرس جاییکه بالابر نصب می شود)

 • سال تولید قطعه ایمنی بالابر و یا سال نصب شدن بالابر

 • تمام قوانین مرتبط که قطعه ایمنی و یا بالابر باید با آنها مطابقت داشته باشد

 • یک بیانیه در این مورد که قطعه ایمنی یا بالابر در تطابق با قوانین هماهنگ شده اروپایی مرتبط است

 • جاییکه مرتبط است ، ارجاعات به استانداردهای هماهنگ شده اروپایی که کاربرد دارد

 • هر استاندارد هماهنگ شده اروپایی ای که بکار رفته

 • نام، آدرس و شماره شناسایی (کد چهار رقمی) ارگان مطلع اروپایی (NB) برای دریافت گواهینامه CE 

 • نام و سمت شخص دارای قدرت امضای اظهاریه از طرف تولید کننده قطعه ایمنی با نصب کننده بالابر ، محل و تاریخ امضاء و خود امضاء


ارزیابی انطباق برای گواهینامه سی ای اروپا برای اجزای ایمنی بالابرها

روش های ارزیابی انطباقی که تولید کننده قطعه ایمنی بالابر باید قبل از قرار دادن نشان CE ، از آنها پیروی نمایند، در بند شماره 15 از بخش سوم (Chapter III) دایرکتیو بالابرها ، بیان شده است .

روش ارزیابی انطباق برای قطعه ایمنی بالابرها ، بر پایه یکی از سه روش زیر قابل انجام است :


ارزیابی انطباق برای گواهینامه سی ای اروپا برای بالابرها

روش های ارزیابی انطباقی که نصب کننده بالابر باید قبل از قرار دادن نشان CE ، از آنها پیروی نمایند، در بند شماره 16 از بخش سوم (Chapter III) دایرکتیو بالابرها ، بیان شده است .

روش ارزیابی انطباق برای بالابرها ، بر پایه یکی از سه روش زیر قابل انجام است :

a ) اگر بر پایه مدل بالابری که تحت گواهینامه CE بر اساس ماژول EU Type Examination طراحی و ساخته شده باشند که در بخش B از پیوست شماره 4 دایرکتیو به آن اشاره شده است ، گواهینامه CE بر پایه ماژول های زیر نیز باید صادر بشود :

b ) اگر دارای گواهینامه CE ، تحت یک سیستم کیفیت مورد تایید بر پایه پیوست شماره 11 دایرکتیو بالابرها باشند، گواهینامه CE بر پایه ماژول های زیر نیز باید صادر بشود :

c ) انطباق بر پایه ماژول G یا تاییدیه واحد (Unit Verification) بر اساس پیوست شماره 8 دایرکتیو بالابرها

d ) انطباق بر پایه تضمین کیفیت کامل بعلاوه ارزیابی طراحی برای بالابرها بر اساس پیوست شماره 11 دایرکتیو بالابرها


تهیه مدارک فنی (تکنیکال فایل) مربوط به گواهینامه CE بالابرها

به محض انجام شدن ارزیابی انطباق موفق بر پایه ماژول یا ماژول های مرتبط با بالابر یا قطعه ایمنی بالابر ، بر اساس دایرکتیو اروپایی 2014-33-EU ، نیاز به تنظیم نمودن تکنیکال فایل برای بالابر یا قطعه ایمنی بالابر ، بر پایه ماژول یا ماژولهای مرتبط ارزیابی انطباق مرتبط ، که ارزیابی بالابر یا قطعه ایمنی بالابر را امکانپذیر نماید .

ارزیابی باید طراحی، تولید و عملیات (کارکرد) بالابر یا قطعه ایمنی بالابر را پوشش داده و شامل این موارد باشد :

 • شرحی از قطعه ایمنی ، شامل موقعیت استفاده از آن (بخصوص حدود ممکن سرعت، بار و قدرت) و شرایط مرتبط (بخصوص محیطهای انفجاری و بدون محافظ بودن قطعه ایمنی) ، یا در مورد بالابرها ، شرحی از مدل بالابر که بطور روشن تمامی تغییرات مدل بالابر را مشخص نموده باشد .
 • دیاگرام ها و نقشه های طراحی و ساخت
 • توضیحات ضروری برای درک آن نقشه ها و دیاگرام ها و عملیات (کارکرد) قطعه ایمنی بالابرها یا خود بالابرها
 • لیستی از استانداردهای هماهنگ شده اروپایی که بطور کامل یا بخشی از آنها بعنوان رفرنس در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده و جاییکه این استانداردهای هماهنگ شده بکار برده نشده اند ، توضیحاتی در مورد راه حلهای پذیرفته شده به منظور اینکه قطعه ایمنی بالابر شرایط ارجاع داده شده در نکته اول را که شامل لیست سایر مشخصات فنی بکار رفته مرتبط است ، برآورده نماید . 
 • در مواقعی که برای قطعه ایمنی بالابر ، تنها بخشی از استانداردهای هماهنگ شده اروپایی بکار رفته باشند ، مدارک فنی باید بخشهایی از استانداردهای هماهنگ شده را که بکار رفته اند ، مشخص نماید و در مورد بالابرها ، علاوه بر این موضوع ، لیستی از نیازمندیهای ضروری ایمنی و سلامتی که مورد توجه قرار گرفته اند ، و یک کپی از اظهاریه انطباق اروپایی مربوط به مجوز CE قطعات ایمنی بالابرها که در بالابر بکار رفته است ، باید مشخص شده باشد .
 • نتایج محاسبات طراحی که بوسیله سازنده یا نصب کننده انجام شده است .
 • تست ریپورت ها
 • یک کپی از دستورالعمل های مربوط به قطعات ایمنی بالابر یا در مورد بالابرها ، یک کپی از دستورالعمل هایی که در بند 2.6 از پیوست شماره یک دایرکتیو بالابرها مربوط به اخذ گواهینامه CE ، به آنها ارجاع شده است.
 • مراحل طی شده در فرایند تولید به منظور اطمینان یافتن از اینکه سری های تولید شده از قطعه ایمنی بالابر ، با آن قطعه ایمنی که مورد بررسی و تست قرار گرفته ، تطابق دارند ، و در مورد بالابرها ، مراحل طی شده در فرایند نصب به منظور اطمینان یافتن از اینکه سری های تولید شده بالابر ، با نیازمندیهای ایمنی و سلامتی ، تطابق دارند .

تولید کننده قطعه ایمنی بالابر ، نصب کننده بالابر یا نماینده مجاز ایشان در اتحادیه اروپا ، باید کپی مدارک فنی را برای 10 سال بعد از اینکه آخرین قطعه ایمنی بالابر یا بالابر در بازار اتحادیه اروپا عرضه شد ، نگهداری نماید .


قرار دادن نشان CE بروی بالابرها یا قطعات ایمنی بالابرها

هنگامیکه مراحل ضروری اشاره شده در بالا انجام شدند ، نشان CE باید بروی محصول قرار بگیرد .

نشان CE باید بصورت خوانا و واضح بروی محصول یا در صورتیکه امکانپذیر نبود ، بر پایه ماهیت محصول ، بروی بسته بندی محصول و مدارک همراه آن ، قرار داده شود .

نشان CE باید شامل حروف "CE" بوده و بصورت شکل زیر باشد :

اجزای مختلف نشان CE باید دارای اندازه عمودی یکسان بوده و ممکن است که کوچکتر از 5 میلی متر نباشند .

اگر نشان CE کوچکتر یا بزرگتر شود ، نسبت های داده شده در نقشه دارای مقیاس بالا ، باید رعایت بشوند .

اگر بالابر یا قطعه ایمنی بالابر ، مرتبط با دایرکتیوهای دیگری (به جز دایرکتیو لیفت) نیز باشد که جزو دایرکتیوهای مربوط به نشان CE هستند :

 • مدارک همراه محصول باید مشخص نماید که محصول با آن دایرکتیوهای دیگر نیز انطباق دارد .
 • اگرچه هنگامیکه یکی از آن دایرکتیوهای دیگر یا بیشتر ، به تولید کننده در طی دوره انتقالی ، اجازه بدهد تا چه ترتیباتی را بکار بگیرد ، نشان CE باید انطباق فقط با دایرکتیوهایی که بوسیله تولید کننده بکارگرفته شده اند را مشخص نماید .
 • مشخصات دایرکتیوهای بکارگرفته شده ، چنانکه در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر شده اند ، باید در مدارک ، توجهات یا دستورالعمل هایی که بوسیله دایرکتیو خواسته شده اند ، ارائه گردیده و همراه با چنین محصولاتی باشند .

شماره شناسایی ارگان مطلع اروپایی یا NB که در انجام روش ارزیابی انطباق مشارکت داشته است نیز باید در کنار نشان CE نشان داده شود .