گواهینامه CE برای وسایل الکتریکی ولتاژ پایین

دایرکتیو LVD برای اخذ مجوز CE برای وسایل برقی ولتاژ پایین

دایرکتیو LVD به شماره 2014-35-EU  برای انطباق با الزامات استاندارد CE در اتحادیه اروپا ، به منظور اطمینان پیدا کردن از اینکه تجهیز الکتریکی در درون محدوده های ولتاژ معین ، سطح بالایی از حفاظت و به مخاطره نیفتادن مردم، حیوانات و دارایی ها را در اروپا فراهم می نماید ، از تاریخ 20 آوریل 2016 (1395/02/01) ، مورد استفاده قرار می گیرد .

 

اهداف کلیدی دایرکتیو LVD برای انطباق با دریافت گواهینامه CE در پیوست (Annex) شماره یک (I) از دایرکتیو LVD، لیست شده اند.


دامنه کاربرد دایرکتیو LVD برای الزامات استاندارد CE برای وسایل برقی ولتاژ پایین

دایرکتیو LVD ریسکهای سلامتی و ایمنی مربوط به تجهیزات الکتریکی که با ورودی یا خروجی ولتاژهای زیر، کار میکنند ، پوشش می دهد،

 • بین 50 و 1000 ولت برای جریان متناوب (AC)

 • بین 75 و 1500 ولت برای جریان مستقیم (DC)

دایرکتیو LVD برای گستره وسیعی از وسایل الکتریکی شامل هر دو گروه وسایل مورد استفاده مصرف کنندگان و استفاده های حرفه ای می شود ، بعنوان نمونه ،

 • لوازم خانگی

 • کابل ها

 • یونیت های تامین انرژی

 • تجهیزات لیزر

 • اجزای معین مانند فیوزها

جزییات و روش کامل استفاده و اجرایی نمودن الزامات دایرکتیو LVD به منظور امکان اخذمجوز CE برای محصول ، در راهنمای دایرکتیو LVD در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا قابل دانلود می باشد ، توضیح داده شده است .


محصولات خارج از دامنه کاربرد دایرکتیو LVD که اخذ مجوز CE برای آنها کاربرد ندارد

برای وسایل الکتریکی دارای ولتاژ :

 • کمتر از 50 ولت برای جریان متناوب (AC)  و

 • کمتر از 75 ولت برای جریان مستقیم (DC)

که خارج از دامنه کاربرد دایرکتیو LVD قرار می گیرند، امکان قرار دادن نشان CE روی وسیله الکتریکی وجود ندارد و برای اطمینان پیدا کردن از اینکه این گروه از وسایل الکتریکی مصرفی عرضه شده به بازار اروپا ایمن هستند ، دایرکتیو ایمنی عمومی محصولات یا GPSD ، مورد استفاده قرار می گیرد .

سایر محصولات خارج از دامنه دایرکتیو LVD ، در پیوست (Annex) شماره دو (II) از دایرکتیو LVD ، بیان شده اند و شامل :

 • بالابرها (Lifts)

 • کنتورها و وسایل اندازه گیری الکتریکی

 • دوشاخه ها و پریزهای برق برای استفاده خانگی


ارزیابی انطباق برای گواهینامه سی ای اروپا برای وسایل الکتریکی ولتاژ پایین

ارزیابی انطباق محصولاتیکه در دامنه کاربرد دایرکتیو LVD قرار می گیرند ، به صورت "کنترل داخلی تولید" (internal production control) بر اساس پیوست (Annex) شماره سه (III) از دایرکتیو LVD ، بوسیله خود تولید کننده بدون هر گونه دخالت ارگان مطلع برای دریافت گواهینامه CE ، انجام می گیرد.


استانداردهای هماهنگ شده اروپایی مرتبط با اخذ گواهینامه CE برای وسایل الکتریکی ولتاژ پایین

لیست استانداردهای هماهنگ شده (harmonized standard) اروپایی مرتبط با محصولاتی که در دامنه دایرکتیو LVD قرار می گیرند از طریق این لینک در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا ، قابل دسترسی است .


نقش و مسئولیت ارگان مطلع مربوط به گواهینامه سی ای اروپا در ارزیابی انطباق محصولات برقی ولتاژ پایین

بر اساس قانون عدم امکان انجام ارزیابی بوسیله ارگان مطلع برای اخذ مجوز CE، که در رفرنس های زیر بیان شده، 

برای محصولات مرتبط با دایرکتیو LVD ، نهاد صدور گواهینامه سی ای اروپا، نقشی در ارزیابی انطباق نداشته و انجام آن کاملا بعهده تولید کننده می باشد .

بنابراین ارزیابی محصولات مرتبط با دایرکتیو LVD ، همان ارزیابی تکنیکال فایل و صدور گواهینامه سی ای اروپا به روش خوداظهاری بوسیله یکی از نهادهای معتبر اخذ مجوز CE یا (NB های) اروپایی است .


تهیه تکنیکال فایل برای تکمیل مدارک خوداظهاری برای دریافت گواهینامه CE بروی محصولات برقی ولتاژ پایین

پس از انجام ارزیابی محصول ، روش انجام ارزیابی باید بر اساس آیتم شماره دو از پیوست (annex) شماره III دایرکتیو 2014/35/EU مدون شود .

تکنیکال فایل باید دربرگیرنده معیارهای ارزیابی انطباق که همان الزامات محصول بیان شده در دایرکتیو LVD هستند ، بوده و همچنین فعالیتهای طراحی، تولید و کارکرد وسیله را پوشش بدهد .

تکنیکال فایل برای وسایل الکتریکی مربوط به دایرکتیو LVD ، حداقل شامل موارد زیر باشد،

 • شرح کلی از وسیله الکتریکی

 • طراحی مفهومی و نقشه های تولیدی و نقشه های اجزاء ، زیرسیستمها ، مدارها و غیره

 • توضیحات و شرح های ضروری برای درک نقشه ها و پلن ها و عملکرد وسیله الکتریکی

 • لیستی از استانداردهای هماهنگ شده اروپایی برای اخذ گواهینامه CE ، بکاررفته بصورت کامل یا بخشی از آنها یا استانداردهای بین المللی و ملی که در بندهای 13 و 14 دایرکتیو به آنها ارجاع داده شده

 • جاییکه استانداردهای هماهنگ شده، ملی و یا بین المللی کاربرد ندارند ، تشریح راه حل هایی که پذیرفته شده اند، برای برآورده نمودن اهداف ایمنی دایرکتیو شامل لیستی از سایر مشخصات فنی بکار گرفته شده

 • نتایج محاسبات طراحی انجام شده ، آزمایشات انجام شده و غیره

 • تست ریپورت های مربوط به وسیله الکتریکی

تولید کننده وسیله الکتریکی یا نماینده مجاز ایشان در اتحادیه اروپا باید تکنیکال فایل را از تاریخ قرار گیری وسیله الکتریکی در بازار اروپا ، حداقل به مدت 10 سال نگهداری نمایند . 


تهیه اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC مرتبط با الزامات استاندارد CE بروی محصولات الکتریکی ولتاژ پایین

پیوست یا annex شماره چهار (IV) از دایرکتیو LVD ، محتوای اظهاریه انطباق (DOC) را بیان می نماید که شامل موارد زیر است :

 • مدل محصول یا نوع ، محموله یا شماره سریال محصول

 • نام و آدرس تولید کننده یا نماینده مجاز ایشان در اتحادیه اروپا

 • اظهاریه انطباق یا DOC تحت مسئولیت انحصاری تولید کننده صادر می شود

 • موضوع اظهاریه (شناسایی وسیله الکتریکی که امکان ردیابی را فراهم نماید ، این شناسایی ممکن است از طریق یک تصویر رنگی که با وضوع کافی ، در جاییکه شناسایی وسیله الکتریکی ضروری است، باشد)

 • ارجاعات به استانداردهای هماهنگ شده اروپایی یا سایر مشخصات فنی مرتبط با انطباقی که اظهار می شود .

 • اطلاعات تکمیلی

اطلاعات مورد نیاز برای تهیه اظهاریه انطباق اروپایی یا DOC ، در بخش ششم از صفحه درج نشان سی ای (CE) روی محصول نیز توضیح داده شده است .


قراردادن نشان CE بروی محصولات الکتریکی

پس از اینکه تمام فعالیتها برای مراحل قرار گرفتن نشان CE بروی محصول ، انجام گرفت نشان CE باید بروی محصول قرار بگیرد .

نشان CE باید بصورت واضح و خوانا بروی محصول قرار گرفته و اگر به علت ماهیت محصول ، این موضوع امکانپذیر نیست ، بر روی بسته بندی و مدارک همراه محصول قرار بگیرد .

نشان سی ای (CE) باید شامل حروف اول عبارت Conformité Européene با شکل زیر باشد،

اجزای مختلف آرم CE ، باید دارای ابعاد عمودی یکسان بوده و کوچکتر از 5 میلی متر نباشند .

اگر  نشان CE، بزرگ یا کوچک شود ، نسبتهای داده شده در نقشه مقیاس بندی شده بالا باید برای آن رعایت شود.

اگر محصول برقی ولتاژ پایین یا LVD، به دایرکتیوهای دیگری نیز مرتبط بشود که علامت CE برای آنها کاربرد داشته باشد، مدارک فنی همراه محصول باید بیانگر انطباق محصول با سایر دایرکتیوها نیز باشند.

جزییات بیشتر در مورد الصاق نشان CE بروی محصولات الکتریکی را در نوشتار نیازمندیهای قراردادن نشان CE روی محصولات الکتریکی ببینید.