تاریخچه اعتباربخشی در ایتالیا

اعتباربخشی در کشور ایتالیا با سابقه 40 ساله ، از ابتدای دهه 1980 با فعالیت نهادهای اعتباردهنده SIT ، SINAL و SINCERT ، پایه گذاری شد .
در آن هنگام ، جناب آقای Elias Giacomo رییس سازمان استاندارد ایتالیا (UNI) اعلام نمودند که برای ایتالیا بعنوان یک کشور واقعا صنعتی ، توسعه سطح خدماتی از قبیل تدوین و کنترل مقررات فنی ، و اعتباردهی به صدور گواهینامه محصولات و سیستم های مدیریت شرکتها و همچنین آزمایشگاههای انجام دهنده تست ، باید مورد توجه قرار بگیرند
.


در سال 2009 ، تمامی نهادهای اعتباردهنده ایتالیا (SIT ، SINAL و SINCERT) با یکدیگرترکیب شده و یک نهاد اعتباردهنده ملی تحت عنوان ACCREDIA (اکردیا) در ایتالیا بوجود آمد .  

عضویت در IAF

نهادهای قدیمی ملی اعتباردهی ایتالیا ، قبل از یکی شدن ، در سال 2004 به عضویت مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF درآمده و پس از بوجود آمدن نهاد اعتباردهنده ملی ACCREDIA (اکردیا) در سال 2009 نیز این عضویت ادامه یافت ، بطوریکه در طی سال های اخیر، مدیران ACCREDIA (اکردیا) ، همواره در سطح ریاست و یا معاونت IAF انتصاب یافته و در مجمع جهانی اعتباردهندگان دارای نقش کلیدی هستند .

 

اطلاعات مربوط به عضویت و دامنه بسیار وسیع اعتباربخشی نهاد اعتباردهنده ملی ایتالیا یا ACCREDIA (اکردیا) در IAF از طریق این لینک ، در وب سایت IAF ، قابل دسترسی است .

 

اکردیته نوبل سرتیفکیشن

نوبل سرتیفیکیشن با توجه به نیاز به دارا بودن اکردیته تراز اول در بازارهای جهانی برای فعالیتهای صدور گواهی بخصوص در کشور ایتالیا ، در سال 1396 (2018 میلادی) ، با پشت سر گذاشتن مراحل دقیق ارزیابی بوسیله سازمان ملی اعتباربخشی ایتالیا (ACCREDIA) ، بعنوان تنها نهاد صدور گواهی ایرانی ، افتخار دریافت اکردیته از ACCREDIA برای صدور گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت را بدست آورد.


اطلاعات مربوط به اکردیته شرکت نوبل سرتیفیکیشن و دامنه آن در نهاد اعتباردهنده ملی ایتالیا- ACCREDIA (اکردیا) از طریق این لینک ، در وب سایت اکردیا - ACCREDIA ، قابل دسترسی است .

 

جستجوی شرکت نوبل سرتیفیکیشن بوسیله موتور جستجوی نهادهای اعتباردهی شده (اکردیته) در وب سایت ACCREDIA :

1- به لینک موتورجستجوی اکردیا بروید ، زبان وب سایت را انگلیسی (EN) تنظیم نموده و در قسمت Country ، (در صفحه زبان ایتالیایی Stato) ، کشور ایران را انتخاب نمایید و سپس روی Search کلیک نمایید.

پس از جستجوی نهادهای اعتباردهی شده در کشور ایران ، تنها نام شرکت نوبل سرتیفیکیشن ظاهر می شود .

 با کلیک نمودن بروی عبارت NOBEL Certification Vista ، اطلاعات تماس ، آدرس وب سایت ، تاریخ اعتباردهی و انقضای آن ، دامنه اعتبار (اکردیته) ، تصویر گواهی اکردیته و پیوست های مرتبط با گواهی شرکت نوبل سرتیفیکیشن ، قابل دسترسی هستند.