ایزو 9001 - ویرایش 2015

سیستمهای مدیریت کیفیت - نیازمندیها

ایزو 9001 استانداردی است که الزاماتی (نیازمندیهایی) را برای یک سیستم مدیریت کیفیت ارائه می نماید تا به کسب و کارها و سازمانها کمک نماید تا کاراتر عمل نموده و رضایتمندی مشتریانشان را بهبود دهند.

سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 روشی است بمنظور تعریف چگونگی برآورده نمودن نیازمندیهای مشتریان و سایر ذینفعان که تحت تاثیر فعالیت سازمان هستند.

استاندارد ایزو 9001 بر اساس نظریه بهبود مداوم پایه ریزی شده است.

استاندارد ایزو 9001 اهداف مربوط به کیفیت یا دستیابی به نیازهای مشتری را مشخص نمی نماید بلکه از سازمانها میخواهد تا خودشان این اهداف را تعریف نموده و فرایندهای خود را به منظور دستیابی به این اهداف بطور مداوم بهبود دهند.

استاندارد ایزو 9001 براساس تعدادی اصول مدیریت کیفیت پایه ریزی شده که شامل تمرکز قدرتمند بر مشتری ، انگیزش و اهمیت قائل شدن بوسیله مدیریت رده بالا، رویکرد فرایندی و بهبود مداوم هستند.

استاندارد ایزو 9001 می تواند برای تمامی شرکتها، سازمانها، کسب و کارها و هر نوع مجموعه دیگری ، صرفنظر از اندازه، نوع فعالیت و ساختار آن مجموعه ، مورد استفاده قرار گیرد ، در نتیجه توانایی پوشش دادن تمامی کسب و کارها را دارا می باشد. 

 

دانلود استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015

مزیت های دریافت گواهی ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن

انجام ممیزی و دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن ، دستاوردها ، نتایج و مزیتهای بسیاری را برای هر مجموعه حاصل می نماید ، از جمله راستی آزمایی، تایید و حاصل شدن اطمینان از اینکه :

 • نیازمندیهای استاندارد ایزو 9001 بنحو موثری در مجموعه پیاده سازی شده اند.

 • شرایط کلی سازمان مورد ارزیابی موثر قرار گرفته و بدنبال آن طرفهایی که تحت تاثیر فعالیت سازمان قرار می گیرند بهمراه انتظارات آنها مورد ارزیابی قرار گرفته است.

 • سازمان بطور شفاف اهداف خود را معین و فرصتهای تازه کسب و کار خود را شناسایی نموده است.

 • مشتریان در اولویت قرار گرفته ، نیازهای آنان بطور پایدار برآورده شده و رضایتمندی آنان بهبود یافته باشد.

 • سازمان با روشی کاراتر فعالیت می نماید بطوریکه تمام فرایندها بوسیله تمامی پرسنل درک شده و مورد تعهد قرار گرفته باشد.

 • افزایش بهره وری و کارایی و پایین آوردن هزینه های داخلی سازمان

 • الزامات مربوط به قوانین و مقررات بطور موثر برآورده شوند.

 • وارد شدن به بازارهای جدید و بدیت آوردن مشتریان جدیدی که یکی از شروط همکاری با آنان ، دریافت گواهینامه ایزو 9001 است ، از جمله الزام سازمانهای دولتی به دریافت ایزو 9001 بوسیله پیمانکاران و سایر تامین کنندگان بمنظور تایید صلاحیت آنان

 • ریسک های مرتبط با سازمان مورد شناسایی و آنالیز قرار گرفته و پیشگیرهای مورد نیاز برای به حداقل رساندن و یا حذف آنها صورت گرفته است.

موفقیت یک مجموعه با دریافت گواهینامه ایزو 9001  می تواند اشکال مختلفی داشته باشد ، بعنوان نمونه

 • برای برخی سازمانها تماما برای جذب مشتریان جدید از آن استفاده شده و

 • برای برخی دیگر بعنوان یک برنامه کاری برای افزایش کارایی داخلی مجموعه مورد استفاده قرار می گیرد.

درخواست صدور گواهی ایزو 9001 از نوبل سرتیفیکیشن