ممیزی اتکس بزرگترین تولید کننده الکتروموتور خاورمیانه

گروه صدور گواهی ضد انفجار ، اتکس (ATEX)


ممیزی اتکس برای بزرگترین تولید کننده الکتروموتور خاورمیانه بر اساس انکس شماره چهار از دایرکتیو ATEX اروپا

چهارم تیر ماه 98 ، استان خراسان

یکی از تاییدیه های ضروری علاوه بر گواهینامه تاییدیه نوع محصول (EU Type Examination) برای محصولات ضد انفجار ، تاییدیه سیستم مدیریت کیفیت تولید محصولات ضد انفجار است .

شرکت نوبل سرتیفیکیشن بعنوان نماینده انحصاری شرکت ECM ایتالیا در ایران ، از سال 1392 در زمینه ارزیابی و صدور گواهینامه های اتکس در خصوص محصولات مقاوم در برابر انفجار فعال است .

ممیزی سیستم مدیریت کیفیت بزرگترین سازنده الکتروموتور در خاورمیانه بوسیله مدیر نوبل سرتیفیکیشن ، ارزیاب تایید شده از طرف شرکت ECM ایتالیا، بر پایه دایرکتیو اروپایی 2014-34-EU و استاندارد هماهنگ شده اروپایی EN 80079-34 (نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت تولید کننده محصولات ضد انفجار) با موفقیت برگزار شده و منتهی به صدور گواهینامه تاییدیه سیستم کیفیت (QAN) بر پایه پیوست شماره 4 دایرکتیو اتکس اروپا (Production Quality Assurance) برای این شرکت گردید .