خط مشی نوبل سرتیفیکیشن در برابر اپیدمی ویروس کرونا

اپیدمی ویروس کرونا یکی از کم سابقه ترین وقایع غیر معمولی بوده که کشورهای زیادی را تحت تاثیر قرار داده و علاوه بر تلفات انسانی قابل توجه ، با سرعت غیر قابل مقایسه شیوع خود در بین جوامع ، نسبت به سایر بیماری ها، موجب توقف بسیاری از کسب و کارها و افت شدید اقتصاد در کشورهای درگیر این اپیدمی شده است . طبیعتا فعالیت نهادهای صدور گواهینامه ایزو و سازمانهای دارنده گواهینامه ایزو نیز تحت تاثیر این اپیدمی قرار گرفته که مجمع جهانی اعتباردهندگان برای مدیریت نمودن ریسک های ناشی از اپیدمی کرونا بوسیله نهادهای اعتباردهنده عضو IAF و همچنین نهادهای صدور گواهینامه ایزو معتبر ، خطوط راهنمایی را منتشر نموده است .

توانمندسازی نهاد ملی اعتباردهی گرجستان بوسیله ACCREDIA

اغلب کشورهایی که در آسیای میانه و اروپای شرقی قرار دارند ، رویکرد توسعه ای در پیش گرفته اند تا سیستم اعتباربخشی خود را برای فعالیتهای ارزیابی انطباق داخلی ارتقاء بخشیده و توانمند نمایند . بر همین اساس این کشورها هدفگذاری سطح بالایی انجام داده اند تا "تاییدیه های انطباق صادر شده بوسیله نهادهای ارزیابی انطباق تحت اعتبارشان بوسیله کشورهای عضو اتحادیه اروپا مورد پذیرش قرار بگیرد" ، بطوریکه ورود کالا و خدمات ارائه شده بوسیله این کشورها به اتحادیه اروپا ، بدون کنترل مجددانجام پذیرفته و در بلند مدت نیز، مسیر این کشورها برای پیوستن به اتحادیه اروپا هموار شود .