محتوا و اطلاعات ضروری برای گواهینامه معتبر ایزو

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


مشتریان مجموعه های دارنده گواهینامه ایزو و سایر طرف های ذینفع گواهی، اطلاع دقیقی از روش راستی آزمایی اعتبار نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) و گواهینامه هایی که بوسیله این نهادها صادر می شود، ندارند و این موضوع اغلب باعث پذیرش و استفاده از گواهینامه های ایزوی نامعتبر و جعلی می شود .

توجه : اگر برای دیدن این صفحه از موبایل استفاده می نمایید ، گوشی را باید در جهت افقی قرار دهید .

 • گواهینامه باید دارای نام نهاد صدور گواهینامه ( CB ) باشد ، بعنوان مثال NOBEL CERTIFICATION

 • آرم نهاد صدور گواهی باید در گواهینامه وجود داشته باشد .

 • نام نهاد صدور گواهی (CB) درج شده در گواهی ، باید با نام قانونی نهاد صدور گواهی که در مدارک ثبتی آن وجود دارد، یکسان باشد .

برای دیدن بهتر مطالب نوشته شده در تصویر بالا ، می توانید آنرا از اینجا دانلود نمایید .

 • نهاد صادر کننده گواهی ، باید دارنده اعتبار (اکردیته) برای صدور گواهی همان استاندارد مندرج در گواهی ، از یکی از نهادهای اعتباردهنده عضو مجمع جهانی اعتباردهندگان یا IAF باشد . 

 • نام مجموعه دارنده گواهینامه ایزو  و آدرس محل یا محل های آن مجموعه در گواهی قید شده باشند .

 • سیستم مدیریتی و استاندارد صدور گواهی به همراه سال ویرایش آن ، در گواهی درج شده باشند .

برای دیدن بهتر مطالب نوشته شده در تصویر بالا ، می توانید آنرا از اینجا دانلود نمایید .

 • دامنه کاری که مجموعه دارنده گواهی بر پایه آن مورد ممیزی و تایید قرار گرفته است .

 • کد یا کدهای اصلی فعالیت سازمان دارنده گواهی (EA Code یا IAF Code)، بر پایه کدهای کسب و کار تعریف شده در جدول های دامنه اعتباربخشی ، بیان شده در سند الزامی IAF ID1

 • تاریخ تصمیم صدور گواهی

 • تاریخ انقضا (expiry date) گواهی

 • شماره ویرایش گواهی که بیان کننده تعداد دفعات صدور گواهی است .

 • گواهینامه باید بوسیله شخص تعیین شده بوسیله نهاد صدور گواهی برای تایید صدور گواهی، امضاء شده باشد .

 • ضرورت انجام ممیزی های مراقبتی و تمدید سالیانه گواهی می بایست توضیح داده شده باشد .

 • استاندارد اعتباربخشی برای نهادهای صادر کننده گواهی سیستمهای مدیریت (ISO/IEC 17021-1) ، که مبنای ممیزی و صدور گواهی بوده است.

توجه بسیار مهم

گواهینامه های فاقد آرم و قابلیت ردیابی به نهاد اعتباردهنده ای که عضو IAF باشد، از جمله گواهینامه های دارای آرم نهادهای اعتباردهنده جعلی که عضو IAF نیستند، نامعتبر بوده و قابل ارائه به مشتریان، کارفرمایان و سازمانهای نظارتی نیستند !

تقریبا تمامی مراکز مدعی اعتباردهی، که عضو IAF نیستند ، بدون فعالیت واقعی بوده و موجودیتشان صرفا در قالب یک وب سایت است !

 • آدرس محل صدور گواهی ، حتما باید در گواهی درج شده باشد .

چنانچه گواهینامه ای از یکی از نهادهای صدور گواهی سیستمهای مدیریت (ایزو) به شما ارائه شده است ، برای اطلاع از روش کنترل درستی و اعتبار آن ، می توانید با نوبل سرتیفیکیشن تماس بگیرید .