ویرایش جدید استاندارد ایزو 22301

گروه صدور گواهی سیستمهای مدیریت ، ایزو


ویرایش جدید استاندارد ایزو 22301 (ISO 22301:2019)،سیستم مدیریت پایداری کسب و کار ، در ماه نوامبر 2019 (آبان ماه 1398) منتشر شد .

ایزو 22301 - ویرایش 2019 (ISO 22301:2019)

امنیت و انعطاف پذیری - سیستمهای مدیریت پایداری کسب و کار - نیازمندیها

 

ایزو 22301 (ISO 22301:2019)، نیازمندیهایی را به منظور پیاده سازی ، نگهداری و بهبود یک سیستم مدیریت برای :

 • محافظت در برابر ،

 • کاهش احتمال وقوع یا رخداد ،

 • آمادگی برای پاسخگویی به و

 • ترمیم نمودن

اختلالات در سازمان ، زمانیکه پدید می آیند ، مشخص می نمایند .

نیازمندیهای بیان شده در استاندارد ایزو 22301 (ISO 22301:2019)، کلی بوده و برای استفاده بوسیله تمامی سازمان ها ، یا بخشی از آن ها، صرفنظر از نوع ، اندازه و ماهیت سازمان، مورد نظر می باشد .

گستره کاربرد نیازمندیهای ایزو 22301 (ISO 22301:2019)، به محیط عملیاتی و پیچیدگی سازمان بستگی دارد .

 

دانلود متن اصلی استاندارد ایزو 22301 ، ویرایش 2019 (ISO 22301:2019)

 

ایزو 22301 (ISO 22301:2019) ، برای تمامی انواع و اندازه های سازمان ها با شرایط زیر کاربرد دارد :

 • سازمان هایی که در نظر دارند تا یک سیستم مدیریت پایداری کسب و کار یا BCMS را پیاده سازی و نگهداری نمایند.

 • سازمان هایی که بدنبال اطمینان یافتن از انطباق خود با خط مشی پایداری کسب و کار اعلام شده ، هستند .

 • سازمان هایی که نیاز دارند تا ارائه نمودن محصولات و خدمات شان، در یک ظرفیت از پیش تعریف شده قابل قبول، حتی در موقعیت یک اختلال سازمانی ، نیز ادامه داشته باشد.

 • سازمان هایی که بدنبال بهبود دادن انعطاف پذیری خود از طریق کاربرد اثربخش سیستم مدیریت پایداری کسب و کار یا BCMS هستند .

ایزو 22301 (ISO 22301:2019)، می تواند به منظور ارزیابی توانایی یک سازمان برای برآورده نمودن نیازهای مربوط به پایداری کسب و کار خودش و همچنین مقررات مرتبط ، مورد استفاده قرار بگیرد .

 

مزیت های دریافت گواهی ایزو 22301 (ISO 22301:2019) از نوبل سرتیفیکیشن :

1- از دیدگاه کسب و کار

 • پشتیبانی از اهداف استراتژیک سازمان

 • بوجود آمدن برتری رقابتی برای سازمان

 • حفظ و ارتقاء شهرت و اعتبار سازمان

 • مشارکت در انعطاف پذیری سازمان

 

2- از دیدگاه مالی

 • کاهش مواردی که سازمان در معرض مشکلات قانونی و مالی قرار می گیرد

 • کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم مربوط به اختلالات سازمان

 

3- از دیدگاه طرفهای ذینفع

 • محافظت از حیات ، دارایی و محیط زیست

 • مورد توجه قراردادن انتظارات طرفهای ذینفع

 • ایجاد اعتماد در توانایی سازمان به موفقیت

 

4- از دیدگاه فرایندهای داخلی سازمان

 • بهبود ظرفیت برای حفظ اثربخشی در زمان اختلالات سازمان

 • نشان دادن کنترل فعالانه ریسک ها بصورت اثربخش و کارا

 • پرداختن به آسیب پذیری های عملیاتی سازمان

درخواست انجام ممیزی و صدور گواهی ایزو 22301 (ISO 22301:2019)