روش ردیابی و راستی آزمایی نهادهای صدور گواهی محصول اروپا یا NB ها

گروه صدور گواهی محصول اروپا ، سی ای ، CE Mark


شرکتهایی که بدنبال دریافت گواهی CE یا ATEX (ضد انفجار) برای محصولات تولیدی خود هستند ، باید حتما ابتدا از درستی و اعتبار مجموعه ای که پیشنهاد خدمات صدور گواهی محصول را به آنها داده ، اطمینان یابند که برای این کار، باید ردیابی و راستی آزمایی نهادهای صدور گواهی محصول اروپا یا NOTIFIED BODY ها و یا NB هارا انجام بدهند .

بانک اطلاعاتی NANDO  در وب سایت رسمی کمیسیون اروپا ، (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/) دربرگیرنده "نهادهای صدور گواهی محصول مجاز" در اتحادیه اروپا یا همان Notified Body ها یا NB ها می باشد .